โทรศัพท์ : 098-829-3909
โทรสาร. 038-505013
uktpub@hotmail.com
สินค้าของเรา
รายละเอียดสินค้า : อาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ
พ.ศ. : 2559
จำนวน : 712 หน้า
ISBN : 978-616-92534-0-2
ราคา : 990 บาท
หนังสือ อาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์
ประกอบด้วยส่วนความรู้ด้านอาหารสัตว์ผสานกับองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการโภชนะของสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ สารปรุงแต่งอาหาร การคำนวณสูตรอาหารสัตว์ และตัวอย่างสูตรอาหารสำเร็จรูปของสุกรและสัตว์ปีก พร้อมแผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซาดีฟีด โมเดล 1 สำหรับการคำนวณสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีก
ดูในเล่ม

Today
8


This Month
468


Total
54,393