โทรศัพท์ : 098-829-3909
โทรสาร. 038-505013
uktpub@hotmail.com
หนังสือ : อาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์
ปกหลัง
ประวัติผู้แต่ง
สารบัญ
พร้อมแผ่นซีดี(CD) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซาดีฟีด โมเดล-1 (SARDI FEED Model 1)
รายละเอียด

หนังสือ อาหารสุกรและสัตว์ปีกเชิงประยุกต์ เรียบเรียงครั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1) ส่วนที่เป็นพื้นฐานวิชาการอาหารสัตว์ที่ผสมผสานกับวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (An integrated approach) เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจด้านอาหารสัตว์อย่างลึกซึ้งในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง 2) ส่วนความต้องการโภชนะเชิงปฏิบัติของสุกรและสัตว์ปีกชนิดต่างๆ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และนกกระทา ที่เกษตรกรเลี้ยงกันโดยทั่วไปในประเทศไทย 3) ส่วนรายละเอียดวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกได้ในประเทศไทย ทั้งวัตถุดิบอาหารพลังงาน วัตถุดิบอาหารโปรตีนสูง และวัตถุดิบอาหารไวตามิน-แร่ธาตุ ทั้งวัตถุดิบอาหารปกติที่ใช้กันทั่วไป และวัตถุดิบอาหารทางเลือก หรือวัตถุดิบอาหารทดแทนเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งรายละเอียดการใช้สารปรุงแต่งอาหารชนิดต่างๆ ด้วย 4) ส่วนรายละเอียดการประกอบสูตรอาหารสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการแถมแผ่นซีดี (CD) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซาดีฟีด โมเดล-1 (SARDI FEED Model 1) เพื่อใช้ในการประกอบสูตรอาหารของสุกรและสัตว์ระยะต่างๆ ด้วย และ 5) ส่วนตัวอย่างสูตรอาหารสำเร็จของสุกรและสัตว์ปีกระยะต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถใช้เป็นตัวอย่างหรือเป็นแนวทางในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ดังกล่าว หรือแม้กระทั่งการนำไปผสมใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทันทีก็ได้

การสั่งซื้อหนังสือ
1. สามารถชำระค่าสินค้าโดยผ่านทางธนาคารหรือตู้ ATM เพื่อโอนเข้าบัญชีได้ดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ
อุทัยวรรณ คันโธ
580-7-03637-0
ประเภท ออมทรัพย์
สาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
ธนาคารไทยพาณิชย์
อุทัยวรรณ คันโธ
406-619820-1
ประเภท ออมทรัพย์
สาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
ธนาคารกสิกรไทย
อุทัยวรรณ คันโธ
006-8-50389-2
ประเภท ออมทรัพย์
สาขา โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
2. ยืนยันการโอนเงินและส่งชื่อผู้ติดต่อและที่อยู่เพื่อการจัดส่ง โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
  2.1 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ที่จัดส่งทางไลน์ ไอดี : uktpub
  2.2 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ที่จัดส่งมาที่อีเมล์ uktpub@hotmail.com
  2.3 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ที่อยู่ที่จัดส่ง ทาง MMS เบอร์โทร 098-829-3909
  2.4 การส่งภาพเอกสารการโอนเงิน / ชื่อผู้ติดต่อ / ทีอยู่ที่จัดส่ง ทางโทรสาร (แฟ็กซ์) 038-505-013

3. เมื่อทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งข้อมูลการจัดส่งผ่านทางไลน์ ไอดี หรือทางอีเมล์ที่ท่านได้ส่งข้อมูลการโอนเงินมาให้
 
 

Today
9


This Month
468


Total
54,394